Projects

Projects in map

In recent years we have carried out various projects for Rijkswaterstaat, various water boards and large cities in the Netherlands. In these projects, together with our customers, we have taken the first steps in tackling the plastic waste problem in water. In the overview below you can see various completed and ongoing projects.

Small effort. Big difference.

Stop Plastic from City to Wad

The aim of this project is to prevent plastics from the land ending up in the Wadden Sea. Understanding the problem helps to achieve this goal as effectively as possible. A practical approach was chosen during this project: learning by doing. The knowledge gained is widely shared, so that the insights also have great added value outside the scope of this project.

The ‘Stop Plastic from City to Wad’ project is being carried out on behalf of Rijkswaterstaat Northern Netherlands, Water Board Noorderzijlvest, Municipality of Groningen, Groningen Seaports and is financially supported by the Wadden Fund. The Stop Plastic project from City to Wad will run from 2021 to 2024.

HORIZON INSPIRE: 2023-2027

Within HORIZON INSPIRE, Noria is involved in demonstrating the CirCleaner’s potential to remove plastic pellets from the European Rivers. 

During this project, Noria will lead and demonstrate the case study at Rhine River. CirCleaner technology will be implemented with the combination of Citizen Science to demonstrate the solution at one of the harbours of Rotterdam.

Thumbnail

Research on macro- and microplastic sources and hotspots

This project is executed for the water board of Delfland. The research focusses on gaining insights in the macro- and microplastic pollution in water. The outcome of the project contributes to the identification of potential sources of macro- and microplastic in the waterways of Delfland.  

During this project a literature study towards the sources and degradation of microplastics in water was executed. Moreover, by a geographical analysis macroplastic sources and hotspots were identified. To validate these findings, several locations were visited during fieldwork. This project is carried out in 2022 for the water board of Delfland. 

Pilot Plasticvrij water in Leeuwarden

Tijdens deze pilot is de CanalCleaner geïnstalleerd op verschillende locaties om te onderzoeken in welke mate de CanalCleaner goed in staat is om onder verschillende weersomstandigheden het plastic uit het water te verwijderen.

De pilot is uitgevoerd op drie verschillende locaties in de binnenstad van Leeuwarden. De pilot ‘Plasticvrij water in Leeuwarden’ is uitgevoerd in 2021 opdracht van de gemeente Leeuwarden.

Projecten_plastic vrij water in Leeuwarden

More control over waste

During this pilot, it was investigated whether the plastic from our waters can be recycled in a sustainable way. The end product made in this pilot is a grab to remove plastic from the street. The result is that it is technically possible to make a new product from this. However, there are still many challenges due to the wide variety of plastics and their quality.

The pilot ‘More grip on waste’ was carried out in 2021 in collaboration with NTCP, Polymer Science Park and Elzinga van der Krieke and was made possible in part by the Province of Fryslan. It was commissioned in 2021 by the municipality of Leeuwarden.

Onze projecten

Onderzoek naar de aanwezigheid van zwerfafval in de Groene Corridor

Duur: April-September 2019

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Provincie Zuid-Holland

Locatie: Den Haag

Tijdens dit project is er met bureau- en veld onderzoek gekeken naar het plastic afvalprobleem in de Groene Corridor. Deze analyse is vervolgens gecombineerd met wind- en water stromingsdata, om zo mogelijke afvangsystemen aan te raden.

Het project is uitgevoerd in 2019 in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Lees meer
Pilot vangsysteem voor plastic afval in de Gouwe

Duur: April-September 2019

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Provincie Zuid-Holland

Locatie: Alphen aan de Rijn

In deze pilot is de eerste versie van de later genaamde CirCleaner getest op meerdere locaties in Nederland. De spoorbrug bij Gouda en later de Steekterpoort in Alphen aan de Rijn waren de eerste plekken waar het eerste vangsysteem van Noria zijn veldtesten draaiden.

Deze opdracht is uitgevoerd in 2019 als onderdeel van het ‘Startup in Residence’ (SIR) programma van de provincie Zuid-Holland.

Lees meer
Keuzemodel monitor- en afvangtechniek bij Stuw- en sluiscomplex Borgharen

Duur: Juni – November 2019

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Rijkswaterstaat WVL en ZN

Locatie: Maastricht

Dit project is uitgevoerd om een keuze te maken voor een systeem bij het stuwcomplex van Borgharen om plastic afval af te vangen en te monitoren. Aan de hand van locatie onderzoek is er een keuzemodel ontwikkeld dat kan ondersteunen in de beslissing welke monitor en/of afvangtechniek het meest geschikt is.

Het project is uitgevoerd in 2019 in opdracht van Rijkswaterstaat.

Lees meer
Kernteam vangsystemen

Duur: Mei – augustus 2020

Contactpersoon: Arnoud van der Vaart

Samenwerking: Rijkswaterstaat WVL

Locatie: Utrecht

Het project ‘Kernteam vangsystemen’ had als hoofddoel een informatief en integer orgaan op te richten dat waterbeheerders bijstaat. Hierdoor wordt kennis, ervaring en best practices met overheden gedeeld omtrent het verwijderen van plastic uit het water, evenals het opdoen van nieuwe kennis en inzichten.

Het project is uitgevoerd in 2020 in opdracht van Rijkswaterstaat.

Lees meer
LIVES WP1

Duur: Oktober – december 2021

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Rijkswaterstaat WVL en ZN

Locatie: Maas

In het eerste werkpakket (WP1) van het Litter free rivers and streams (LIVES) project is er gekeken naar verschillende manieren van plastic afvalmonitoring in het stroomgebied van de Maas. Omdat het plastic afval probleem zich niet beperkt tot alleen Nederland, is er in dit project een initiatief opgericht met als doel een internationale samenwerking specifiek gericht op plastic monitoring.

Dit project is uitgevoerd in 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Interreg project “Litter free rivers and streams” (LIVES)

Lees meer
LIVES WP2

Duur: Oktober – december 2021

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Waterschap Limburg

Locatie: Roermond

Het tweede werkpakket (WP2) van het Litter free rivers and streams (LIVES) project focuste zich op de implementatie van maatregelen, met een specifieke focus op “Benchmarking drijvuil-afvangtechnieken” in de Maas en de daarin uitmondende beken. Hierin zijn meerdere interviews met vijf partners gehouden die zwerfafval afvangsystemen hebben getest.

Dit project is uitgevoerd in 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat, als onderdeel van het Interreg project “Litter free rivers and streams” (LIVES)

Lees meer
Inzicht in het plastic afvalprobleem bij de laatste halte van het Noordzeekanaal

Duur: Mei – november 2021

Contactpersoon: Arnoud van der Vaart

Samenwerking: Rijkswaterstaat WNN

Locatie: Haarlem

Dit onderzoek is gericht op de mogelijke aanwezigheid van zwerfafval in het laatste deel van het Noordzeekanaal. De uitkomsten dragen bij aan het inzicht in het zwerfvuil probleem in dit gebied en de mogelijke manieren om dit af te vangen en/of te verwijderen.

Dit project in uitgevoerd in 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat.

Lees meer
Verkenning Akoestisch Monitoren Plastic Waterkolom

Duur: juni – november 2021

Contactpersoon: Sophie Broere

Samenwerking: Rijkswaterstaat WVL

Locatie: Utrecht

Waar vele plastic onderzoeken focussen op drijvend plastic, heeft dit project onderzoek gedaan naar plastic die aanwezig zijn in de waterkolom. Een methode voor het meten van plastics onderwater is het gebruik van akoestische sensoren. Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in de potentie van akoestische sensoren om de plastic concentratie in de waterkolom van rivieren automatisch te monitoren.

Dit project is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat WVL in 2021.

Lees meer
Vliet Clean SUP

Duur: Juli – augustus  2021 en 2022

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Stichting Techniek Menu

Locatie: Van Leiden naar Delft

De Vliet Clean SUP is een initiatief van de Stichting Techniek Menu om bewustwording van het belang van schoon (drink)water te creëren bij jongeren. Dit ondersteunde onderzoek is uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid en soorten plastic die met behulp van citizen science worden verwijderd.

Dit project is uitgevoerd in zowel 2021 & 2022 in opdracht van Stichting Techniek Menu.

Lees meer
Inzicht in het plastic afval probleem

Duur: Februari – december 2019

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier

Locatie: Heerhugowaard

In dit project is het plastic afvalprobleem in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in kaart gebracht. Tevens zijn er verschillende methoden verkend waarmee in de toekomst periodiek gemonitord kan worden.

Dit onderzoek is uitgevoerd in 2019 in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Lees meer
Inzicht in het plastic-afvalprobleem en de verwijderkansen in de Geleenbeek

Duur: Maart – juli 2020

Contactpersoon: Arnoud van der Vaart

Samenwerking: Waterschap Limburg

Locatie: Roermond

Dit onderzoek is gericht op de mogelijke aanwezigheid van zwerfafval in het laatste deel van het Noordzeekanaal. De uitkomsten dragen bij aan het inzicht in het zwerfvuil probleem in dit gebied en de mogelijke manieren om dit af te vangen en/of te verwijderen.

Dit project in uitgevoerd in 2021 in opdracht van Rijkswaterstaat.

Lees meer
Delft project Thumbnail
Inzicht in de plastic-hotspots van Delft

Duur: September – januari 2023

Contactpersoon: Rinze de Vries

Samenwerking: Gemeente Delft

Locatie: Delft

Tijdens dit project is inzicht verkregen in de plastic vervuiling in de wateren van de binnenstad van Delft. Hiervoor is een QGIS model ontwikkeld om aan de hand van verschillende factoren plastic hotspots te voorspellen. Op basis van dit project is een handreiking opgesteld voor het schoonmaken en schoonhouden van de Delftse grachten. Daarnaast is een ‘praatplaat’ ontworpen om het project visueel samen te vatten.

Dit project is uitgevoerd in 2022 in opdracht van de gemeente Delft.

Lees meer

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een van onze projecten of bent u benieuwd wat Noria voor u kan betekenen in uw gebied? Mail dan naar