Tijdens dit project is inzicht verkregen in de plastic vervuiling in de wateren van de binnenstad van Delft. Hiervoor is een QGIS model ontwikkeld om aan de hand van verschillende factoren plastic hotspots te voorspellen. Op basis van dit project is een handreiking opgesteld voor het schoonmaken en schoonhouden van de Delftse grachten. Daarnaast is een ‘praatplaat’ ontworpen om het project visueel samen te vatten.

Dit project is uitgevoerd in 2022 in opdracht van de gemeente Delft.