GIS Hotspotanalyse

Het voorspellen van locaties waar plastic afval zich ophoopt in het water 

GIS-model pakt probleem zwerfvuil aan bij de bron

Voor provincies, gemeenten, waterschappen en andere terreinbeheerders vormt het een grote zorg: de vervuiling van hun wateren door zwerfafval. Dát de vervuiling opgeruimd moet worden is geen vraag. De vraag is wel: hoe krijg je als waterbeheerder snel een goed inzicht in de situatie zodat je kosteneffectieve maatregelen kunt nemen? Noria biedt een oplossing in de vorm van het GIS-hotspotmodel, een model op basis van algoritmen dat overal ter wereld kan worden ingezet.

Zwerfafval begint bij een bron van vervuiling en belandt uiteindelijk in de plastic soep in de oceaan. Tenzij het probleem bij de bron wordt aangepakt. Bestrijding dichtbij de bron is veel goedkoper en voorkomt een hoop problemen voor mens, dier en milieu.

Hoe werkt het GIS-model?

Eerst wordt in overleg met de klant het zoekgebied bepaald. Daarna worden in het GIS-model  verschillende geografische kaartlagen slim met elkaar gecombineerd. Tenslotte wordt de geografische informatie op basis van een slim algoritme geanalyseerd. Deze analyse betreft onder meer de richting waarin het water stroomt, de vorm van de waterlopen, de aanwezigheid van blokkerende elementen zoals kunstwerken (bijv. sluizen en bruggen) en het gebruik van het gebied (denk aan toerisme, markten, parken, dichtbevolkte wijken).

Als resultaat worden potentiële bronlocaties van vervuiling zichtbaar. Het gaat hierbij zowel om de locaties waar het zwerfafval het water ingaat als de plekken waar het zich tijdelijk of permanent ophoopt. Ook wordt zichtbaar gemaakt op welke locaties vangsystemen of andere vormen van verwijderen van het afval kunnen worden toegepast.

Quantum Geographic Information System or QGIS to solve the plastic pollution using strategic research

Inzicht als basis van beleid

Samen met de klant bepalen we het gebied waarin wordt gewerkt. Is duidelijk waar binnen dit gebied de eventuele bronnen van vervuiling liggen en de locaties waar het vuil zich ophoopt, dan vormen deze data een solide basis voor het optimaliseren van maatregelen ter preventie, mitigatie en verwijderen van het zwerfafval.

Anders gezegd: inzicht biedt de beste basis voor kosteneffectieve maatregelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het GIS-hotspot model, of bent u benieuwd wat Noria voor u kan betekenen? Mail dan naar