Projecten

Projecten in kaart

In de afgelopen jaren hebben wij verschillende projecten gedaan voor Rijkswaterstaat, diverse waterschappen en grote steden in Nederland. In deze projecten hebben wij samen met onze klanten de eerste stappen gezet in de aanpak van het plastic afval probleem in water. In onderstaand overzicht ziet u verschillende afgeronde en nog lopende projecten.

Small effort. Big difference.

Stop Plastic van Stad naar Wad

Het doel van dit project is het voorkomen dat plastics van het land terechtkomen in de Waddenzee. Het begrijpen van het probleem helpt om dit doel zo effectief mogelijk te behalen. Tijdens dit project is voor een praktische benadering gekozen: leren door te doen. De opgedane kennis wordt ruim gedeeld, zodat de inzichten ook een grote meerwaarde hebben buiten de scope van dit project.

Het project ‘Stop Plastic van Stad naar Wad’ wordt uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Waterschap Noorderzijlvest, Gemeente Groningen, Groningen Seaports en wordt financieel ondersteund door het Waddenfonds. Het project Stop Plastic van Stad naar Wad loopt van 2021 tot en met 2024.

Onderzoek macro- en microplastic bronnen en hotspots

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland. Het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in macro- en microplasticvervuiling in water. De uitkomsten van dit project dragen bij aan het identificeren van mogelijke bronnen van macro- en microplastic in het water van Delfland.  

Tijdens dit project is onder andere een literatuurstudie naar de bronnen en degradatie van microplastics in water uitgevoerd. Daarnaast zijn doormiddel van een geografische analyse macroplastic bronnen en hotspots geïdentificeerd. Om de bevindingen te valideren zijn verschillende locaties bezocht tijdens veldwerkdagen. Dit project is uitgevoerd in 2022 in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland.  

hhd_image

Pilot Plasticvrij water in Leeuwarden

Tijdens deze pilot is de CanalCleaner geïnstalleerd op verschillende locaties om te onderzoeken in welke mate de CanalCleaner goed in staat is om onder verschillende weersomstandigheden het plastic uit het water te verwijderen.

De pilot is uitgevoerd op drie verschillende locaties in de binnenstad van Leeuwarden. De pilot ‘Plasticvrij water in Leeuwarden’ is uitgevoerd in 2021 opdracht van de gemeente Leeuwarden.

Meer grip op afval

Tijdens deze pilot is onderzocht of het plastic uit onze wateren op een duurzame manier kunnen recyclen. Het eindproduct dat in deze pilot is gemaakt is een grijper om plastic van de straat te verwijderen. De uitkomst is dat het technisch gezien mogelijk is om een nieuw product hiervan te maken. Wel zijn er nog veel uitdagingen door de vele verscheidenheid van plastics en de kwaliteit hiervan.

De pilot ‘Meer grip op afval’ is uitgevoerd in 2021 in samenwerking met NTCP, Polymer Science Park en Elzinga van der Krieke en is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslan.uitgevoerd in 2021 opdracht van de gemeente Leeuwarden.