Met ons bedrijf Noria hebben we de afgelopen maand verschillende selectieronden doorlopen voor het programma van EIT Climate-CIK. Afgelopen maandag en dinsdag kregen we aan het eind van een tweedaagse bootcamp het goede nieuws te horen dat we zijn geselecteerd voor Stage 1 van het Climate-KIC programma.

EIT Climate-KIC is de grootste Europese community die bijdraagt aan het realiseren van zowel klimaatimpact als economische groei. Zij geven subsidies aan Europese innovatieprojecten waarbinnen wetenschap, bedrijfsleven en overheid gezamenlijk de klimaatuitdagingen van onze tijd aanpakken. Hierbij richten zij zich op de thema’s Duurzame Steden, Duurzame Landbouw, Duurzame Industriële Productie en Nieuwe Businessmodellen.

Via het EIT Climate-KIC Accelerator begeleiden zij cleantech start-ups in het versneld naar de markt brengen van hun business binnen en buiten Europa. Een andere belangrijke activiteit is het Educatie Programma. Zij dagen de partners, start-ups, studenten en executives uit om op een vernieuwende manier naar de huidige klimaatproblematiek te kijken. Dit is een onmisbaar schakel in de ontwikkeling van daadwerkelijke innovatieve ideeën die bijdragen aan het realiseren van klimaat- en economische impact.