Microsampler

Een eenvoudige manier om microplastics in kaart te brengen

Microplastics vormen een toenemend probleem. Om de hoeveelheid en het soort microplastics in open binnenwater te bemonsteren, heeft Noria een eenvoudig en doeltreffend systeem ontworpen: de MicroSampler.

Microplastics zijn overal. In het water en op het land. In de lucht en in de lichamen van dieren en mensen. Microplastics is de verzamelnaam voor kleine en zeer kleine plastic deeltjes. Doordat ze vrijwel niet worden afgebroken, bestaat er toenemende zorg over de schade die ze kunnen aanrichten.

Hoe werkt de MicroSampler?

De MicroSampler bestaat uit een slim ontworpen vangnetsysteem dat wordt voortbewogen door een catamaran. Door de vorm van de vangnetten kunnen microplastics vanaf 300 micrometer worden bemonsterd. De grootte van de netten is aanpasbaar per meting. De catamaran veroorzaakt minimale invloed op de stroming wat de meting nog nauwkeuriger maakt. Voor de analyse van de monsters werken wij samen met een gespecialiseerd laboratorium.

De MicroSampler kan worden ingezet voor de bemonstering van grachten, kanalen, havens en groter open binnenwater. Na onderzoek naar de omgeving selecteren we verschillende locaties die interessant kunnen zijn voor het uitvoeren van metingen naar microplastics. In overleg met de klant worden de meetlocaties en de frequentie van de metingen bepaald. Door de analyse van de meetmonsters ontstaat inzicht in de hoeveelheid en de soorten microplastics in het bemonsterde water zoals PET of PP. Ook mogelijke bronnen van de microplastics kunnen daarbij aan het licht komen. Denk hierbij aan pellets, macroplastics, landbouwfolie, autobanden of visnetten.

How to sample, monitor and analyze the microplastic pollution
Sampling and analysing the microplastic from river and canal water

Wat zijn microplastics?

Microplastics zijn plastic deeltjes kleiner dan 5 millimeter. Soms zijn ze zo klein dat ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn voor het blote oog. Ze bevinden zich overal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire microplastics. Primaire microplastics zijn de microplastics die bewust worden toegevoegd aan producten, denk bijvoorbeeld aan bodyscrubs of shampoos. Daarnaast zijn productie pallets Primaire microplastics. Dit zijn hele kleine plastic pallets  die gebruikt worden in de productie van nieuwe kunstof producten.  Secundaire microplastics ontstaan als gevolg van slijtage van plastic voorwerpen, zoals de afbraak van macroplastics in het water, maar ook slijtage van autobanden, kleding of verf.

Waarom vormen microplastics een probleem?

Microplastics dringen op allerlei manieren door in het lichaam van mensen en dieren. Wat precies de invloed van microplastics op de gezondheid is, is nog onbekend, maar doordat de plastic deeltjes  vrijwel niet worden afgebroken zijn er steeds meer aanwijzingen dat ze schadelijk kunnen zijn. Op dit moment wordt er nog volop onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen wat precies de effecten van de verschillende soorten microplastics zijn

LEES MEER OVER DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN MICROPLASTICS

how does the plastic degrade, disintegrate or decomposs into microplastic
MACROPLASTIC
>20mm
MESOPLASTIC
5-10mm
MICROPLASTIC
<5mm
NANOPLASTIC
<0,2mm

HOE DOEN WIJ METINGEN NAAR MICROPLASTICS?

De MicroSampler is een catamaran die bestaat uit twee catamaranplanken met daartussen een slim ontworpen vangnet systeem. Er is gekozen voor het ontwerp van een catamaran om de de beweging van de MicroSampler minimale invloed te laten hebben op de stroming van het water. De MicroSampler is standaard uitgerust met meetnetten die microplastics vanaf 300 micrometer kunnen bemonsteren. Indien gewenst is de grootte van deze netten aanpasbaar voor de meting. De analyse van de microplastics voeren wij in samenwerking met derden uit in hun laboratorium. Hierbij kunnen wij gebruik maken onderzoek onder de microscoop, maar ook meten met andere technieken is mogelijk.

Microplastic sampling device machine or sollution. Micro plastic
STEP1-01

BELANGRIJKSTE BRONNEN MICROPLASTICS

Primaire microplastics

Primaire microplastics komen rechtstreeks in de vorm van kleine plastic deeltjes in het milieu terecht. Dit gebeurt vaak via rioolwaterzuiveringsinstallaties in oppervlaktewateren, illegale lozingen, ongelukken of slecht management in het milieu. Primaire microplastics worden voornamelijk voor commercieel gebruik geproduceerd. Voorbeelden zijn cosmetische producten zoals tandpasta, crubs en andere verzorgingsproducten, of industriele pallets voor kunstof productie.

Secundaire microplastics

De tweede categorie, secundaire microplastics, betreft plastic dat door degradatie van macroplastics resulteert in microplastics. Deze deeltjes kunnen afkomstig zijn van het afslijten van grote plastic voorwerpen tijdens de fabricage, gebruik of onderhoud, zoals de erosie van autobanden tijdens het rijden, het slijten van synthetisch textiel tijdens het wassen (Royal Society of Chemistry, sd) of het afbreken van macroplastic zwerfvuil dat in het milieu terecht is gekomen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over microplastic metingen of bent u benieuwd wat Noria voor u kan betekenen in uw gebied? Mail dan naar