Microsampler

Een eenvoudige manier om microplastics in kaart te brengen

Microsampler

De Microsampler is een eenvoudige oplossing waarmee microplastics in open water / buitenwateren te bemonsteren zijn. De MicroSampler is een varende catamaran die ingezet kan worden in grachten van steden, kanalen en in havens. Door het inzetten van de MicroSampler krijgt u inzicht in de microplasticconcentratie in uw wateren. Ook kunnen wij met de analyses inzicht geven in het type plastic. Hiermee kunnen wij bijvoorbeeld onderscheid maken tussen of het met name PET of bijvoorbeeld PP is wat in uw water zit. De analyse biedt ook inzicht in de mogelijke bron van het microplastic. Hierbij kijken wij bijvoorbeeld naar bronnen zoals pellets, afbraak van macroplastics of bijvoorbeeld visnetten/visdraad.

20220823_141625
20220823_140252

Wat zijn microplastics?

Microplastics zijn plastic deeltjes kleiner dan 5 millimeter. Ze bevinden zich in het water, in de lucht en in de bodem. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire microplastics. Primaire microplastics zijn microplastics die bewust zijn toegevoegd aan producten, zoals pellets en plastics in scrubs. Secundaire microplastics ontstaan als gevolg van slijtage van plastic voorwerpen, zoals de afbraak van macroplastics in het water en het slijten van kleding in de wasmachine.

Waarom zijn microplastics een probleem?

Microplastics, de verzamelnaam voor kleine en zeer kleine plastic deeltjes, komen overal voor. Langs allerlei routes (bijvoorbeeld via lucht, voeding en water) kunnen ze ons lichaam binnendringen. Hoe groot precies die blootstelling is en wat microplastics in ons lichaam doen, is nog grotendeels onbekend. Wel weten we zeker dat plastic deeltjes vrijwel niet worden afgebroken en zijn er aanwijzingen dat zij op verschillende manieren schadelijk kunnen zijn. Op dit moment wordt er nog volop onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de mogelijke schadelijke effecten van de verschillende soorten microplastics.

20220823_141625

LEES MEER OVER DE BELANGRIJKSTE BRONNEN VAN MICROPLASTICS

MACROPLASTIC
>20mm
MESOPLASTIC
5-10mm
MICROPLASTIC
<5mm
NANOPLASTIC
<0,2mm

HOE DOEN WIJ METINGEN NAAR MICRO PLASTICS?

De MicroSampler is een varende catamaran die bestaat uit twee catamaranplanken met daartussen een slim ontworpen vangnet systeem. Er is gekozen voor het ontwerp van een catamaran om de de beweging van de MicroSampler minimale invloed te laten hebben op de stroming van het water. De MicroSampler is standaard uitgerust met meetnetten die microplastics vanaf 300 micrometer kunnen bemonsteren. Indien gewenst is de grootte van deze netten aanpasbaar voor de meting. De analyse van de microplastics voeren wij in samenwerking met derden uit in hun laboratorium. Hierbij kunnen wij gebruik maken onderzoek onder de microscoop, maar ook meten met andere technieken is mogelijk.

STEP1-01
microplastic waste
surfsampler nets_white glow
SurfSampler

BELANGRIJKSTE BRONNEN MICROPLASTICS

Primaire microplastics

Primaire microplastics komen rechtstreeks in de vorm van kleine plastic deeltjes in het milieu terecht. Dit gebeurt vaak via rioolwaterzuiveringsinstallaties in oppervlaktewateren, illegale lozingen, ongelukken of slecht management in het milieu. Primaire microplastics worden voornamelijk voor commercieel gebruik geproduceerd. Voorbeelden zijn cosmetische producten zoals tandpasta, crubs en andere verzorgingsproducten, of industriele pallets voor kunstof productie.

Secundaire microplastics

De tweede categorie, secundaire microplastics, betreft plastic dat door degradatie van macroplastics resulteert in microplastics. Deze deeltjes kunnen afkomstig zijn van het afslijten van grote plastic voorwerpen tijdens de fabricage, gebruik of onderhoud, zoals de erosie van autobanden tijdens het rijden, het slijten van synthetisch textiel tijdens het wassen (Royal Society of Chemistry, sd) of het afbreken van macroplastic zwerfvuil dat in het milieu terecht is gekomen.

LEES MEER OVER ONZE AANPAK VAN HET PROBLEEM

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over microplastic metingen of bent u benieuwd wat Noria voor u kan betekenen in uw gebied? Mail dan naar info@noria.earth