Wij hebben afgelopen week in Borgharen samen met Rijkswaterstaat ons systeem getest. Het systeem is een innovatieve techniek waarmee we plastic/zwerfvuil uit het water kunnen halen. De systemen kunnen geplaatst worden in rivieren (aan de zijkant of in de bocht), grachten van steden of voor/achter gemalen.

De systemen kunnen het zwerfvuil op een milieuvriendelijke en duurzame manier verwijderen. Vervolgens wordt het verwijderde zwerfafval kwantitatief (massa) en kwalitatief (welke soorten zwerfvuil aan de hand van OSPAR methodiek) geanalyseerd. Hiermee krijgen we zicht op het zwerfvuil/ plastic dat in de Gouwe drijft.

Met deze inzichten zijn we beter in staat om het probleem dichter bij de bron aan te kunnen pakken.Samenwerking tussen Rijkswaterstaat als overheid en startups is hierin de sleutel tot succes!

De testen hebben ons waardevolle inzichten gegeven over het systeem. De eerste uitkomsten zien er veelbelovend uit.