AI-Cam

Automatische herkenning van plastic in onze waterwegen

De AI-cam brengt plastic afval in beeld

Beeld = bewijs, korter kunnen we de voordelen van ons cameravolgsysteem in combinatie met AI niet samenvatten. Welke waterbeheerder herkent dit niet: in het beheersgebied drijft plastic in het water maar soort en hoeveelheid variëren al naar gelang de wind, het seizoen en andere variabelen. Het is duidelijk dát er een probleem is met afvalplastic, maar hoe gróót is het probleem en op welke plekken en momenten is interventie het meest kosteneffectief?

Om de vervuiling van waterlopen met macroplastics nauwkeurig in beeld te brengen, heeft Noria een speciaal AI-cameravolgsysteem ontwikkeld, de AI-cam. Eerst wordt in overleg met de klant bepaald wat strategisch de beste locaties zijn om de camera’s aan te brengen. Doorgaans gebeurt dit aan kunstwerken zoals bruggen, sluizen of gemalen. Ook de duur van het cameratoezicht en de frequentie van de beelden worden afgestemd op de behoefte van de klant.

Tellen en categoriseren

De camerabeelden worden geanalyseerd door middel van kunstmatige intelligentie (AI). Op deze wijze wordt inzichtelijk hoeveel en welk soort afval er per dag voorbijdrijft of blijft liggen op een bepaalde plek. Deze informatie kan naar behoefte van de klant nog worden versterkt door een GPS-analyse door Noria. 

Alle gegevens worden geüpload in een dashboard, het Obscsape Portal. Dit geeft de klant een snel overzicht van de situatie van zijn beheersgebied en de uitgevoerde analyse. Dit dashboard verkeert momenteel in de ontwikkelfase.

Installing camera operated using artificial intelligence to monitor plastic polluting ocean

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de AI-Cam, of bent u benieuwd wat Noria voor u kan betekenen? Mail dan naar