onze aanpak

3R-methode

Voor de aanpak van het plastic afval probleem in water hebben wij de 3R-methode ontwikkeld. Deze methode pakt het probleem in drie stappen aan: Research, Remove en Reduce.

Door het probleem goed te doorgronden in de Research stap leveren wij u een beeld op welke locatie in het gebied u op de meest duurzame en betaalbare manier plastic uit het water kan verwijderen. Met het inzicht uit de eerste stap kunnen wij vervolgens in de Remove stap de meest geschikte oplossing inzetten om het plastic te verwijderen. Om te zorgen dat het plastic afval probleem in water definitief gestopt kan worden geven wij in de Reduce stap inzicht in het plastic dat is verwijderd. Hierbij kunnen wij u helpen om van lokale tot Europese schaal preventieve maatregelen en beleid op te zetten om het plastic in onze wateren drastisch te verminderen.

Niets spreekt meer dan beelden.

3R method thumbnail video
Play Video

Om een probleem op te kunnen lossen moet je het probleem eerst goed begrijpen. In de Research stap helpen wij u om meer inzicht te krijgen in waar het plastic vandaan komt en waar het naartoe gaat. Wij geven inzicht in de bronnen, het transport en de locaties waar het plastic zich ophoopt.

Met verschillende methoden en technieken kunnen wij hiermee inzicht geven in de potentiële hotspotlocaties, de graad van vervuiling van uw gebied en de flux van plastic op cruciale punten in uw watergebied.

Quantum Geographic Information System or QGIS to solve the plastic pollution using strategic research
Bronnen, transport en hotspots
Geografische analyse
In de Noria GIS-methode wordt in drie stappen gekeken naar: mogelijke bronnen van plastic afval, routes die het plastic naar verwachting aflegt, en locaties waarvan de kans groot is dat het plastic daar zal blijven liggen (plastic-hotspots). De bronnen en mogelijke accumulatie-locaties worden geïdentificeerd met behulp van de GIS-analyse. Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt hoe het plastic zich kan transporteren van bron naar hotspot. Hiervoor wordt de watersysteem analyse gebruikt. Door deze twee analyses te combineren is een completer beeld mogelijk van: waar plastic vandaan kan komen, wanneer en hoe het transport verloopt en waar het plastic mogelijk ophoopt. Deze potentiele hotspots valideren wij in het veld. Hiermee krijgen we op deze locaties een eerste beeld van de hoeveelheden en het type plastic wat zich op deze hotspots bevindt.
Bronnen, transport en hotspots
Drijvend plastic
Plastic monitoring: camera met AI-detectie
Om te bepalen op welke locaties het meeste effect bereikt kan worden met maatregelen om het plastic uit het water te verwijderen is het belangrijk om twee dingen te weten. In welke watergang is de plastic toestroom (flux) het hoogst. Hoe is dit drijvende plastic verdeeld over de breedte van de watergang (van kade tot kade) Door camera’s op strategisch geschikte locaties te plaatsen kan er met kunstmatige intelligentie modellen continu plastic flux en verdeling worden gemeten. Het door ons doorontwikkelde model herkent drijvende plastic objecten in het water en koppelt aan ieder van deze objecten een unieke ID welke vervolgens geteld worden. Met deze inzichten kunt u veel gerichter en betaalbaarder een oplossing bieden aan het plastic dat drijft in uw watergangen.
Drijvend plastic
GPS - Simulatie drijfgedrag
Om een beeld te krijgen van hoe het afval zich binnen een gebied door waterwegen heen beweegt kunnen we plastic tracken. Hierbij worden verschillende soorten plastic afval zoals flesjes of tasjes voorzien van een sensor met GPS-techniek. Deze worden in het water gezet en gevolgd met een GPS-volgsysteem. GPS inZicht werkt samen met de door Noria ontwikkelde GIS-methode. De afgelegde routes zijn goed te monitoren op een dashboard en op GIS-kaarten. Daarmee worden ook de zgn. ‘hotspots’, waar het plastic zich ophoopt, duidelijk. Dit inzicht vormt een solide basis voor de waterbeheerder om te weten op welke plekken er zo effectief mogelijk kan worden ingegrepen.
Zwevend plastic
Plastic monitoring
Het percentage plastic dat in de waterkolom zweeft is zeer interessant om in kaart te brengen. Dit heeft namelijk erg veel invloed op het inzicht wat de verhouding is tussen het plastic dat drijft, zweeft of al op de bodem ligt. Door inzicht te krijgen in hoeveelheden en de verdeling van dit zwevende plastic in de waterkolom kunnen beter onderbouwde beslissingen gemaakt worden voor gerichte en betaalbare oplossingen om het plastic in uw watergang te verwijderen. Met sonar brengen wij het plastic in de waterkolom tot aan de bodem in kaart. Het plastic dat niet drijft maar zweeft in de waterkolom is op dit moment lastiger te meten. Momenteel worden hiervoor voornamelijk netten toegepast. Vaak is het niet mogelijk om netten over de volledige diepte en breedte van de watergang in te zetten. Het meten van plastics in de waterkolom met sonar heeft daarom een aantal voordelen vergeleken met de netmetingen. Sonar kan onder variërende rivieromstandigheden ingezet worden, vormt geen hinder voor de scheepvaart en kan meten tot op de bodem.
Zwevend plastic
Microplastic sampling device machine or sollution. Micro plastic
Monitoring microplastics
De keerzijde van lang in het water drijvend plastic is dat het door chemische, biologische en mechanische processen kan afbreken tot microplastic. Microplastic kan bij vertering schadelijk zijn voor de gezondheid van zeedieren en komt terecht in ons dagelijks voedsel. De hoeveelheid microplastic (<5 mm) die in onze waterwegen aanwezig is, is nog onbekend en kritisch in te schatten. Met behulp van onze multifunctionele SurfSampler en de microplastic meetnetten verzamelen we watermonsters uit onze waterlopen. Door de SurfSampler in een rechte lijn te rijden, worden watermonsters verzameld zonder het microplastic te beïnvloeden dat ontstaat door verstoring om een nauwkeurig resultaat te krijgen. Deze monsters van meerdere runs worden vervolgens opgeslagen in een aparte pot waarin overtollig water wordt verwijderd. De microplastics worden handmatig gefilterd uit organisch afval en gekwantificeerd om de hoeveelheid deeltjes per vierkante kilometer te schatten.